Ścieżka: Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej powstawał w okresie od 24 września 2008 r., godz. 16:32, do 3 października 2008 r., godz. 06:49. W tym czasie powstało 116 podstron, zapisano ok. 308112 znaków (ok. 171 znormalizowanych stron formatu A4), oraz odesłano do 145 unikalnych aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. W trakcie prac wychwycono także wiele usterek prawnych — w szczególności braki tekstów jednolitych oraz kuriozalne rozwiązania prawne — z których wszystkie zostały zgłoszone właściwym organom władzy publicznej, a część została naprawiona poprzez stosowne nowelizacje (które z kolei spowodowały większą liczbę braków tekstów jednolitych).

Bezpośrednią inspiracją do powstania Biuletynu Informacji Publicznej był dla jego twórcy burdel związany z ogłaszaniem rankingu miejscowości, a by być ścisłym — brak dostępnej na stronach rządowych informacji odnośnie tego, w jakich przypadkach miejscowość otrzymuje punkty w rankingu miejscowości za opublikowane na jej stronach internetowych opisy zabytków. Inspiracją generalną dla powstania Biuletynu Informacji Publicznej był po prostu burdel związany z brakiem dostępnych na stronach rządowych istotnych z punktu widzenia innych władz i mieszkańców informacji.

Twórca i redaktor Biuletynu Informacji Publicznej odrzuca wszelkie formy odpowiedzialności za nieaktualność zintegrowanych z serwisem organizacji wykazów władz publicznych — którą zgłosił właściwym urzędnikom i w tym zakresie uważa swoje zadanie za spełnione. W przypadku różnic między tym, co znajduje się w zintegrowanym wykazie, a tym, co znajduje się we właściwej treści Biuletynu, należy kierować się treścią Biuletynu. (Nienawistne listy adresowane do osób odpowiedzialnych byłyby najmilszym dlań wyrazem uznania.)

Twórca i redaktor Biuletynu Informacji Publicznej wreszcie zastrzega sobie prawo, mając na uwadze nieprzewidywalność organów administracji publicznej oraz ich działań tak pięknie dokumentowanych na łamach Dziennika Praw, do nieaktualności Biuletynu Informacji Publicznej w wymiarze nieprzekraczającym trzech dni.

Życzę przyjemnej lektury i łączę wyrazy szacunku,

(—) Piotr Mikołaj, książę–senior,
3 października 2008 r., godz. 07:24 (z późn. zm.)

edytował:

(—) Matwiej Skarbnikow, Kanclerz,

27 października 2010 r.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.