Ścieżka: Brama Sarmacka

Brama Sarmacka

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 122 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 130

Brama Sarmacka jest oficjalną agencją prasową Księstwa Sarmacji, finansowaną ze środków Korony. Status prawny Bramy Sarmackiej normuje Rozporządzenie o Bramie Sarmackiej oraz publikacji materiałów na stronach internetowych Księstwa Sarmacji. Całokształtem prac agencji kieruje Redaktor Naczelny, powoływany i odwoływany przez Kanclerza. Funkcję Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej pełni, od dnia 15 marca 2009 r., Bruthus Anarchia bnt Perun. Do jego zadań należy:

  • zatrudnianie i zwalnianie redaktorów;
  • kontrolowanie i nadzorowanie pracy redaktorów;
  • określanie i wypłacanie wynagrodzeń redaktorom;
  • ocenianie jakości pracy redaktorów;
  • publikowanie comiesięcznego raportu z działalności Bramy Sarmackiej.

Kolegium redakcyjne Bramy Sarmackiej

Poniższy wykaz jest zintegrowany z urzędowym rejestrem organizacji, poz. .

    © Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.