Ścieżka: Jego Książęca Mość » Certyfikat dostępu do serwera

Certyfikat dostępu do serwera

Certyfikat dostępu uprawnia do posiadania hasła do panelu administracyjnego konta Księstwa Sarmacji (http://cp.avx.pl:81/), głównego konta FTP oraz głównych baz danych (sarmacja_main — MySQL 4 — sql.sarmacja.avx.pl oraz sarmacja_syriusz — MySQL 5 — sql5.sarmacja.avx.pl). Tryb, warunki i zasady przyznawania certyfikatu normuje Dekret o certyfikacie dostępu do serwera i baz danych Księstwa Sarmacji.

Podstawowe zastrzeżenia służbowe i prawne

 • Certyfikat jest wymagany także w przypadku dostępu do innego niż główne konta FTP, jeżeli skrypty umieszczone na koncie łączą się bezpośrednio z główną bazą danych Księstwa Sarmacji: sarmacja_rzad, sarmacja_sos, sarmacja_czarnolas.
 • Certyfikatu nie przyznaje się osobom, które dokonały przestępstwa przeciwko Księstwu Sarmacji lub ochronie informacji, niezależnie od zatarcia skazania.
 • Posiadanie certyfikatu nie jest tożsame z uprawnieniem do tworzenia nowych kont FTP oraz zmiany haseł kont FTP. Tylko osoby posiadające dostęp do IPN mają prawo do dokonywania tych czynności na serwerze.
 • Przekazanie hasła objętego certyfikatem osobie nieposiadającej certyfikatu jest przestępstwem surowo ściganym przez prawo (por. dział „Tajemnica państwowa”).

Tryb przyznawania i unieważniania certyfikatu dostępu

 • Wniosek o przyznanie certyfikatu dostępu składa na ręce Jego Książęcej Mości Prezes Państwowej Administracji Systemów Informatycznych — w imieniu członków PASI lub Kanclerz — w imieniu innych osób.
 • Wniosek powinien zawierać:
  • oznaczenie osoby, której ma zostać przyznany certyfikat,
  • adres poczty elektronicznej osoby, o której mowa w p. 1,
  • krótkie uzasadnienie zasadności przyznania certyfikatu.
 • Certyfikat jest przyznawany na czas określony lub nieokreślony. Osobom piastującym funkcje kadencyjne certyfikat przyznaje się wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż okres ich kadencji.
 • Certyfikat może być unieważniony przez Księcia bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia dostępu, pozostałych posiadaczy certyfikatu zawiadamia się o nowym haśle.

Osoby posiadające certyfikat dostępu

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.