Ścieżka: Doktryna polityki zagranicznej

Doktryna polityki zagranicznej

  1. Księstwo Sarmacji, wolne i suwerenne państwo, szanujące zasady swobód obywatelskich, prowadzi politykę zagraniczną opartą na poszanowaniu odrębności kulturowej narodów wirtualnych, ich historii, tradycji i dorobku prawnego.
  2. Podstawową zasadą działań władz Księstwa Sarmacji w stosunkach międzynarodowych jest poszanowanie suwerenności, równości wobec prawa międzynarodowego oraz zasady nienaruszalności granic wszystkich mikronacji.
  3. Głównymi polami, na których Księstwo Sarmacji zamierza rozwijać stosunki międzypaństwowe, w hierarchii ważności, są: polityka, sport, gospodarka, kultura i nauka oraz wojskowość.
  4. Księstwo Sarmacji zamierza rozwijać stosunki zagraniczne ze wszystkimi krajami wirtualnego świata, które spełniają warunki uznania ich państwowości oraz przestrzegają powszechnie uznawanych norm.
  5. Przedstawiciele Księstwa Sarmacji będą czynnie uczestniczyć w międzynarodowych forach, organizacjach i inicjatywach, oraz organizować takie przedsięwzięcia.
  6. Najważniejszym miejscem współpracy międzynarodowej jest dla Księstwa Sarmacji Organizacja Polskich Mikronacji. Księstwo Sarmacji będzie dążyć do wzmocnienia i zdynamizowania Organizacji Polskich Mikronacji, co w przyszłości powinno zaowocować wzmocnieniem wszystkich państw świata wirtualnego.
  7. Księstwo Sarmacji będzie dążyło do stworzenia trwałego obszaru współpracy gospodarczej między jak największą liczbą polskojęzycznych państw wirtualnych.
  8. Księstwo Sarmacji z uwagą i przychylnością przygląda się rozwojowi nowych państw wirtualnych. Polityka Księstwa Sarmacji względem tych Państw skupiać się będzie na wsparciu oraz rozwijaniu stosunków na polach gospodarczych, kulturalnych i politycznych.
  9. Władze Księstwa Sarmacji będą dążyć do rozwijania stosunków dyplomatycznych z Królestwem Scholandii, Mandragoratem Wandystanu, Królestwem Natanii i Królestwem Nowej Teutonii na zasadach równorzędności partnerów oraz poszanowania suwerennych decyzji Narodów.

(—) Piotr Mikołaj

(—) Michał diuk Łaski, Kanclerz

(—) Aaron bnt von Lichtenstein–Rozman
Minister Spraw Zagranicznych

Wrzesień 2008 r.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.