Ścieżka: Doktryna polityki zagranicznej — styczeń 2007 r.

Doktryna polityki zagranicznej — styczeń 2007 r.

  1. Księstwo Sarmacji, wolne i suwerenne państwo, szanujące zasady swobód obywatelskich, prowadzi politykę zagraniczną opartą na poszanowaniu odrębności kulturowej narodów wirtualnych, ich historii, tradycji i dorobku prawnego.
  2. Podstawową zasadą działań władz Księstwa Sarmacji w stosunkach międzynarodowych jest poszanowanie suwerenności, równości wobec prawa międzynarodowego oraz zasady nienaruszalności granic wszystkich wirtualnych mikronacji.
  3. Głównymi polami, na których Księstwo Sarmacji zamierza rozwijać stosunki międzypaństwowe, w hierarchii ważności, są: gospodarka, sport, współpraca polityczna, kultura i nauka.
  4. Księstwo Sarmacji zamierza rozwijać stosunki zagraniczne ze wszystkimi krajami wirtualnego świata, które spełniają warunki uznania ich państywowości oraz przestrzegają powrzechnie uznawanych norm.
  5. Przedstawiciele Księstwa Sarmacji będą starali się czynnie uczestniczyć w międzynarodowych forach, orgniazacjach i inicjatywach.
  6. Najważniejszym miejscem współpracy międzynarodowej jest dla Sarmacji Organizacja Polskich Mikronacji.
  7. Księstwo Sarmacji będzie dążyło do stworzenia twrałego obszaru współpracy gospodarczej między jak największą liczbą polskojezycznych panstw wirtualnych.
  8. Księstwo Sarmacji z uwagą i przychylnością przygląda się rozwojowi nowych państw wirtualnych. Polityka Księstwa względem tych Państw skupiać się będzie na wsparciu oraz rozwijaniu stosunków na polach gospodarczych, kulturalnych i politycznych.
  9. Władze Księstwa Sarmacji deklarują chęć podjęcia rozmów w sprawie zbliżenia z Królestwem Dreamlandu, na zasadach równorzędności partnerów i poszanowania suwerennych decyzji Narodów.
  10. Niniejszy dokument jest najważniejszym, po Dekrecie Księcia Sarmacji nr 20 w sprawie polityki zagranicznej aktem określajacym kierunki polityki zagranicznej Ksiestwa Sarmacji.

(-) Krzysztof St. M. bar. Konias
Minister Spraw Zagranicznych

Styczeń 2007 r.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.