Ścieżka: Dziennik Praw

Dziennik Praw

Wydawanie Dziennika Praw normuje Ustawa o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Istnieją dwie możliwości publikacji w Dzienniku Praw:

  • samodzielna (przysługuje ona Księciu, Marszałkom Izb Sejmu i Kanclerzowi oraz, na ich wniosek, panom ziemi lub ich upoważnionym przedstawicielom oraz naczelnikom miejscowości lub ich upoważnionym przedstawicielom) — należy zwrócić się z wnioskiem do Księcia lub Kanclerza, który poinformuje o obowiązującym haśle publikacji,
  • za pośrednictwem osoby upoważnionej do samodzielnej publikacji.

Czego nie można robić?

W związku z troską o porządek w Dzienniku Praw i zdrowie psychiczne redaktora Biuletynu Informacji Publicznej oraz redaktora DP w jednej osobie, surowo zabrania się ujednolicania, kategoryzowania, edytowania oraz oznaczania jako uchylone aktów prawnych wydanych przez organy władzy państwowej, pod groźbą odebrania możliwości samodzielnej publikacji.

Za umieszczanie aktów prawnych niezgodnych z przyjętymi standardami publikacji również grozi odebranie prawa samodzielnej publikacji. W tym przypadku redaktor Dziennika Praw nie zapewnia natychmiastowej publikacji aktów prawa miejscowego.

Zobacz również: sporządzanie aktów jednolitych

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.