Ścieżka: Fundusz Wspierania Kultury

Fundusz Wspierania Kultury

Fundusz Wspierania Kultury został powołany do życia Rozporządzeniem o programie „Mecenas”. Zgodnie z nim, celem Programu jest wspieranie — z Funduszu Wspierania Kultury — inicjatyw integracyjnych, kulturalnych, naukowych, oświatowych, patriotycznych, promocyjnych i sportowych. Dysponentem Funduszu Wspierania Kultury jest Minister Dziedzictwa Narodowego. Zobacz historię finansową Funduszu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie przedsięwzięcia o powyższym profilu, należy na adres Ministra Dziedzictwa Narodowego wysłać wniosek zawierający:

 1. Opis przedsięwzięcia
  1. Organizator
  2. Data i czas trwania
  3. Cele przedsięwzięcia i jego rola dla realizacji celów Programu
  4. Dotychczasowe funkcjonowanie bądź plany względem przedsięwzięcia
 2. Proponowana suma dofinansowania
 3. Rachunek bankowy wnioskodawcy
 4. Uzasadnienie
  1. Szczegółowe przeznaczenie dofinansowania
  2. Wpływ odmownej decyzji bądź dofinansowania mniejszego niż proponowane na funkcjonowanie przedsięwzięcia
 5. Proponowany sposób rozliczenia z realizacji przedsięwzięcia

Minister Dziedzictwa Narodowego rozpatrzy wniosek w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W tym terminie będzie mógł poprosić o uzupełnienie wniosku — rozstrzygnięcie wówczas zapadnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionego wniosku.

Od decyzji Ministra Dziedzictwa Narodowego nie przysługuje odwołanie.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.