Ścieżka: Nazewnictwo geograficzne

Nazewnictwo geograficzne

Mapą terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji z naniesionymi nazwami geograficznymi administruje Matwiej diuk Skarbnikow (skarbniq@wp.pl). Do niego należy zwrócić się w sprawie aktualizacji nazw geograficznych na mapie urzędowej. Poniżej załączamy plik źródłowy w formacie CorelDraw 12 oraz jego fragmenty dla poszczególnych części terytorium sarmackiego.

Nazwy geograficzne SarmacjiCorelDraw, wersja 12

Z kolei, poniższe archiwum zawiera zbiór różnych map wektorowych Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, powstałych na przestrzeni lat 2002–2007:

Zbiór map wektorowychCorelDraw, wersja 12 i niższe

Nazwy geograficzne - Sarmacja Nazwy geograficzne - Baridas Nazwy geograficzne - Trizondal

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.