Ścieżka: Nabór do Gwardii Narodowej

Nabór do Gwardii Narodowej

Komendant Gwardii Narodowej, Bratumił kaw. Nowak (gwardia@sarmacja.org) ogłasza nabór na stanowiska gwardzistów w dniach 10–15 października 2008 r. Wymagania dla kandydatów:

  • obywatelstwo sarmackie,
  • niekaralność,
  • dyspozycyjność,
  • niesprawowanie funkcji w państwie obcym,
  • aktywność w rozumieniu Kodeksu Cywilnego*.

Do zadań gwardzisty należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz zapewnianie egzekucji prawomocnych wyroków sądów. W szczególności gwardzista może m.in.:

  • udzielać pouczeń,
  • usuwać wypowiedzi niezgodne z prawem albo niewłaściwe dla danego miejsca publicznego,
  • nakładać kary w postępowaniu mandatowym,
  • stosować środki zapobiegawcze,
  • kierować akty oskarżenia i wnioski o ukaranie do sądu.

Wynagrodzenie gwardzisty wynosi co najmniej 15 lt miesięcznie (dodatkowo, 50% budżetu wynagrodzeń Gwardii Narodowej stanowią wpływy z wystawionych mandatów).

__________
* Osobą aktywną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenia wykonawczego jest osoba, która w ciągu ostatnich 30 dni użyła identyfikatora mieszkańca, wraz z poprawnym hasłem, na stronie internetowej Księstwa Sarmacji lub innej stronie internetowej korzystającej z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.