Ścieżka: Jego Książęca Mość » Gwardia Narodowa

Gwardia Narodowa

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 122 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 130

Gwardia Narodowa, formacja służąca ochronie porządku publicznego, działa na podstawie Dekretu z mocą ustawy o ochronie porządku publicznego, zgodnie z wytycznymi Księcia z dnia 17 marca 2009 r. Do zadań Gwardii należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz zapewnianie egzekucji prawomocnych wyroków sądów (z wyłączeniem niezależnych i samorządnych miejsc publicznych, gdzie Gwardia może działać wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli lub Jego Książęcej Mości). Zadania Gwardii wykonują jej funkcjonariusze, którzy mają prawo do:

  • udzielania pouczeń (rejestr dostępny na stronach internetowych Gwardii Narodowej),
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • nakładania kar w postępowaniu mandatowym (rejestr dostępny na stronach internetowych Gwardii Narodowej),
  • dokonywania czynności wyjaśniających oraz kierowania aktów oskarżenia i wniosków o ukaranie do sądu (uprawnienia prokuratorskie),
  • usuwania wypowiedzi niezgodnych z prawem albo niewłaściwych dla danych miejsc publicznych,
  • wydawania poleceń,
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
  • stosowania środków zapobiegawczych wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego powyższych zadań.

Gwardią Narodową kieruje Komendant, powoływany i odwoływany przez Księcia, który jest jego przełożonym służbowym oraz sprawuje nadzór nad działalnością Gwardii Narodowej. Funkcję Komendanta sprawuje, od dnia 5 marca 2009 r., Jan v-hr. via Teutończyk (gwardia@sarmacja.org).

Funkcjonariusze Gwardii Narodowej

Poniższy wykaz jest zintegrowany z urzędowym rejestrem organizacji, poz. .

    © Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.