Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Hierarchia tytułów, orderów i ...

Hierarchia tytułów, orderów i odznaczeń państwowych

Z uwagi na delikatną materię zaszczytów, należy traktować poniższą listę w sposób orientacyjny. Trudność w pełni obiektywnym ustaleniu hierarchii wynika m.in. z rzadkości nadawania niektórych orderów i odznaczeń (np. wojskowy Order Księcia Unisława posiada jedynie gen. Korony Mariusz diuk Magnuszewski — Hetman Wielki) lub szczególnego trybu ich nadawania (np. Medal Gloriosae Memoriae, nadawany na wniosek Senatu, umieszczony został relatywnie nisko głównie z przyczyny formalnej — należenia do kategorii odznaczeń). Z kolei pozycję Orderu św. Piotra ustalono, biorąc pod uwagę po pierwsze — wymóg wcześniejszego posiadania tytułu barona lub wyższego, po drugie — tytuły, jakie posiadały osoby odznaczane tym najwyższym sarmackim orderem. Należy również mieć na uwadze, iż ordery i odznaczenia wojskowe mają szczególne znaczenie dla osób związanych z Książęcymi Siłami Zbrojnymi i dla nich hierarchia zapewne byłaby, pod kilkoma względami, inna.

Poniższa hierarchia obejmuje tytuły arystokratyczne i szlacheckie, ordery (za wyjątkiem Orderu Przyjaźni i Współpracy oraz Wielkiego Orderu Wybitnych) i odznaczenia (za wyjątkiem okolicznościowych Medalu Pięciolecia i Medalu Koronacyjnego, Medalu Ofiarodawców Sarmacji oraz Medalu Nadwyżki).

 1. Brązowy Medal Zasługi,
 2. Medal za Długoletnią Służbę Wojskową,
 3. Brązowy Wojskowy Medal Zasługi,
 4. Srebrny Medal Zasługi, Srebrny Wojskowy Medal Zasługi,
 5. Złoty Medal Zasługi, Złoty Wojskowy Medal Zasługi,
 6. Medal Odrodzenia Sarmacji, Medal Prawa i Ładu,
 7. Medal Inkorporacji,
 8. Krzyż Zasługi, Wojskowy Krzyż Zasługi,
 9. Krzyż Zasługi z Liliami, Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
 10. Brązowy Medal Gloriosae Memoriae,
 11. Medal E pluribus unum,
 12. Srebrny Medal Gloriosae Memoriae,
 13. Medal Sapere Auso, Medal Bene Meritus,
 14. Krzyż Walecznych,
 15. Złoty Medal Gloriosae Memoriae,
 16. Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 17. Krzyż Srebrny Orderu Wolności,
 18. Krzyż Żołnierski Orderu Księcia Unisława,
 19. Tytuł kawalera (szlachetnej damy),
 20. Tytuł baroneta (baronetessy), Krzyż Kawalerski Orderu Księcia Unisława,
 21. Krzyż Złoty Orderu Wolności,
 22. Tytuł barona (baronessy),
 23. Krzyż Kawalerski Orderu św. Piotra, Krzyż Oficerski Orderu Księcia Unisława,
 24. Krzyż Oficerski Orderu św. Piotra, Krzyż Komandorski Orderu Księcia Unisława,
 25. Tytuł wicehrabiego (wicehrabiny),
 26. Krzyż Komandorski Orderu św. Piotra, Krzyż Wielki Orderu Księcia Unisława,
 27. Tytuł hrabiego (hrabiny),
 28. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu św. Piotra,
 29. Tytuł markiza (markizy),
 30. Krzyż Wielki Orderu św. Piotra,
 31. Tytuł diuka (diuczessy).
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.