Ścieżka: Instytut Edukacji Sarmackiej

Instytut Edukacji Sarmackiej

Instytut Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego jest placówką edukacyjną stanowiącą własność JKW Piotra Mikołaja, otwartą dnia 5 grudnia 2005 r. Swoją działalność Instytut rozpoczął od prowadzenia nauki w zakresie podstaw wiedzy o Sarmacji, skierowanej przede wszystkim do nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji — z myślą o pomocy im w zaaklimatyzowaniu się w Sarmacji oraz ułatwieniu im rozpoczęcia w niej aktywnego życia. Zgodnie z porozumieniem między JKW Piotrem Mikołajem a Rządem, IES został oddany pod zarząd Ministra Dziedzictwa Narodowego, który powołuje Dyrektora Instytutu, który to z kolei kieruje całokształtem działalności placówki.

Urząd Dyrektora Instytutu Edukacji Sarmackiej sprawuje, od dnia 7 sierpnia 2009r., Michał diuk Łaski (ies@sarmacja.org).

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.