Ścieżka: Jego Książęca Mość » Archiwa Jego Książęcej Mości

Archiwa Jego Książęcej Mości

Tytuły, ordery i odznaczenia

 • 8 stycznia 2004 r. — nadanie bar. Inkaskiemu Złotego Medalu Zasługi
 • 14 stycznia 2004 r. — nadanie (z okazji 600 dni istnienia Księstwa Sarmacji) tytułów: Robertowi diukowi C., Markowi v–hr. Olszewskiemu, v–hr. Cocacolatlowi, bar. Śnieżkowi, kaw. Salwadori oraz kaw. Szcześniewskiemu
 • 25 maja 2004 r. — nadanie tytułów: mar. Staniszczakowi, v–hr. Szpunarowi, bar. Stepaniukowi, bnt. Szcześniewskiemu, bar. Winnickiemu, bnt. Bartkowiakowi, kaw. Figielowi, bar. Gawendzie, bar. Inkaskiemu, bnt. Krupińskiemu, kaw. Magnuszewskiemu i bnt. Precelikowi, ustanowienie najwyższego sarmackiego Orderu św. Piotra i nadanie go: diukowi C. (I klasy), hr. Nowickiemu (II klasy), diukowi Kościńskiemu (III klasy), hr. Ratymirskiemu (III klasy), hr. Zielińskiemu (III klasy), v–hr. Koniecznemu (III klasy) oraz nadanie nazwy ulicy hr. Ratymirskiego w Grodzisku
 • 25 grudnia 2004 r. — nadanie (z okazji Bożego Narodzenia) tytułów: bar. Bartkowiakowi, bar. Figielowi, v–hr. Gawendzie, mar. Kowalczykowskiemu, bar. Macakowi, bnt. Poleszczykowi, bar. Szcześniewskiemu, mar. Zielińskiemu, bnt. Cezarowi, bnt. C., kaw. Kolskiemu oraz orderów i odznaczeń: diukowi Kościńskiemu (Krzyż Brązowy Orderu Wolności), bar. Magnuszewskiemu (Krzyż Kawalerski Orderu Księcia Unisława), El Passie (Krzyż Zasługi), Ruthefordowi (Krzyż Zasługi z Liliami), Sosnowieckiemu (Krzyż Zasługi z Liliami), mar. Staniszczakowi (Krzyż Brązowy Orderu Wolności), v–hr. Szpunarowi (Krzyż Brązowy Orderu Wolności), kaw. Wiensko (Krzyż Brązowy Orderu Wolności)
 • 4 lutego 2005 r. — nadanie tytułu Robertowi bar. C.
 • 10 lutego 2005 r. — nadanie Johnowi Casteway'owi Medalu Prawa i Ładu
 • 18 lutego 2005 r. — nadanie (z okazji 1000 dni istnienia Księstwa Sarmacji) tytułów: hr. Szpunarowi, v–hr. Figielowi, bar. Poleszczykowi, bnt. Kolskiemu, kaw. Casteway'owi, kaw. Chojnackiemu, kaw. Czarneckiemu, kaw. Czepanowi, kaw. Kaczmarczykowi, kaw. Koryciorzowi, kaw. Lewickiemu, kaw. Ruthefordowi, kaw. Sosnowieckiemu
 • 25 maja 2005 r. — nadanie tytułów: kaw. Boberowi, kaw. Bojarowi, kaw. Browarczykowi, bnt. Casteway'owi, bar. Chojnackiemu, hr. C., kaw. Dahlke, hr. Gawendzie, bar. Kaczmarczykowi, kaw. Kędziorowi, kaw. Kunze, kaw. Majewskiemu, hr. Poleszczykowi, kaw. Suszkowi, v–hr. Szcześniewskiemu, kaw. Sobeckiemu, bnt. Wiensko oraz orderów i odznaczeń: bar. Bartkowiakowi (Krzyż Srebrny Orderu Wolności), kaw. Czarneckiemu (Krzyż Brązowy Orderu Wolności), bnt. Cezarowi (Krzyż Srebrny Orderu Wolności), Decowi (Krzyż Zasługi z Liliami), v–hr. Figielowi (Krzyż Srebrny Orderu Wolności), Gagarinowi (Krzyż Zasługi), mar. Jakobowi (Krzyż Oficerski Orderu Świętego Piotra), Janiczkowi (Brązowy Medal Zasługi), kaw. Koryciorzowi (Krzyż Zasługi), diukowi Kościńskiemu (Krzyż Wielki Orderu Świętego Piotra), bar. Macakowi (Krzyż Srebrny Orderu Wolności), Pachowiczowi (Brązowy Medal Zasługi), Plikowskiemu (Krzyż Zasługi), Romanowskiemu (Krzyż Zasługi), kaw. Ruthefordowi (Krzyż Zasługi), hr. Szpunarowi (Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra), Tellowi (Krzyż Zasługi z Liliami), Zemankowi (Brązowy Medal Zasługi)
 • 5 grudnia 2005 r. — nadanie (miesiąc po Rekonstrukcji) tytułów: hr. Figielowi, v–hr. Bartkowiakowi, v–hr. Magnuszewskiemu, v–hr. Kaczmarczykowi, bar. Cezarowi, bar. Kiechajasowi, bar. Opalskiemu, bnt. Staszkowi, bar. Boberowi, bnt. Brysikowi, kaw. Haśnikowi, kaw. Hergemonowi, kaw. Janiczkowi, kaw. Kowalskiemu, kaw. Radeckiemu, kaw. Rogalskiemu, kaw. Soboniowi, kaw. Śmigło, orderów i odznaczeń: mar. Kowalczykowskiemu (Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra), mar. Staniszczakowi (Krzyż Srebrny Orderu Wolności), mar. Zielińskiemu (Krzyż Srebrny Orderu Wolności), hr. Gawendzie (Krzyż Złoty Orderu Wolności), hr. Poleszczykowi (Krzyż Brązowy Orderu Wolności), kaw. Browarczykowi (Krzyż Brązowy Orderu Wolności), kaw. Czarneckiemu (Krzyż Zasługi z Liliami), Dzikowskiemu (Krzyż Zasługi z Liliami), Janasowi (Krzyż Zasługi)
 • 31 marca 2008 r. — dyplomy z okazji nadania Medali Gloriosae Memoriae (3,97 MB, archiwum RAR z plikami PDF).

Akty powołania Regentów

Namiestnicy i namiestnicy pro tempore

 • 26 czerwca 2005 r. — powołanie Timiosa bnt. Kiechajasa na namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej
 • 30 lipca 2005 r. — powołanie Bartłomieja mar. Staniszczaka na namiestnika (Prezydenta) Republiki Tropikany
 • 6 sierpnia 2005 r. — powołanie Timiosa bnt. Kiechajasa na namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej
 • 6 sierpnia 2005 r. — powołanie Wojciecha kaw. Lewickiego na namiestnika pro tempore Prowincji Morvan

Certyfikaty ze znajomości prawa i zwyczajów

Miscellanea

 • 14 stycznia 2004 r. — weto wobec Ustawy o zmianie Konstytucji
 • 30 stycznia 2004 r. — powołanie hr. Staniszczaka na urząd Kanclerza
 • 1 lutego 2004 r. — powołanie Rządu Księstwa Sarmacji (Minister Dziedzictwa Narodowego — bar. Szymański, Minister Finansów i Gospodarki — kaw. Szcześniewski, Minister Informacji — hr. Staniszczak, Minister Infrastruktury — hr. Zieliński, Minister Spraw Zagranicznych — diuk Kościński)
 • 22 września 2004 r. — wytyczne dla sądów
 • 13 sierpnia 2005 r. — list intencyjny „Jeden Naród, Dwa Państwa”, podpisany w Łodzi przez JKM Piotra Mikołaja i Mandragora Jutrzenki Piotra Krupińskiego
 • 16 grudnia 2005 r. — mowa tronowa — Izba Poselska Sejmu X kadencji
 • 15 marca 2006 r. — mowa tronowa — Izba Poselska Sejmu XI kadencji
 • 11 kwietnia 2006 r. — proklamacja w sprawie zjednoczenia z Wandystanem
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.