Ścieżka: Wybory i referenda lokalne

Wybory i referenda lokalne

Książęca Komisja Wyborcza przeprowadza wybory i referenda lokalne na wniosek zainteresowanych samorządów, złożony z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, odpowiednio konfigurując państwowe oprogramowanie wyborcze. O przeprowadzenie wyborów można zwrócić się, jeżeli wybory mają być przeprowadzone:

 • w systemie większościowym,
 • w systemie proporcjonalnym,
 • w systemie pojedynczego głosu przechodniego (STV).

Wniosek składa się na ręce Jego Książęcej Mości i zawiera on:

 • nazwę wybieranego organu władzy publicznej,
 • określenie, czy przeprowadzane są wybory zwykłe, czy uzupełniające,
 • termin przeprowadzenia głosowania, wraz z podaniem godzin (jeżeli np. wybory kończą się o określonej godzinie),
 • precyzyjnie określone grono wyborców — istotnymi elementami są obywatelstwo (brak wymogu, wymóg obywatelstwa sarmackiego, wymóg obywatelstwa sarmackiego lub lokalnego) oraz obszar geograficzny (kraj, prowincja lub miejscowość) — np. „obywatele sarmaccy zamieszkujący Grodzisk”, „obywatele sarmaccy i teutońscy zamieszkujący Marchię Teutońską”, „wszyscy mieszkańcy zamieszkujący Eldorat”),
 • liczbę kandydatów, na których można oddać głos,
 • informację o tym, czy wybory przeprowadza się w systemie STV,
 • informację o tym, czy możliwe jest oddawanie głosów pustych,
 • odsyłacz do ordynacji wyborczej normującej wybory.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do referendów lokalnych.

Książęca Komisja Wyborcza nie zapewnia: wprowadzania kandydatur do oprogramowania wyborczego oraz ustalania i ogłaszania wyniku wyborów. Czynności tych dokonują odpowiedni przedstawiciele samorządów, za pomocą lub dzięki danym autoryzacji otrzymanych od Książęcej Komisji Wyborczej.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.