Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Senatorska » Komisja Etyki Senatorskiej

Komisja Etyki Senatorskiej

W skład Komisji Etyki Senatorskiej wchodzi trzech senatorów. Zgodnie z art. 9 Regulaminu Izby Senatorskiej, Komisja Etyki Senatorskiej:

  • uchwala oraz interpretuje w sposób wiążący na przyszłość Zasady Etyki Senatorskiej,
  • może zwrócić senatorowi uwagę lub udzielić senatorowi upomnienia w przypadku naruszenia przez niego Zasad Etyki Senatorskiej,
  • opiniuje wnioski o wyrażenie przez Izbę Senatorską zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej.

Komisja Etyki Senatorskiej oczekuje obecnie na ukonstytuowanie.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.