Ścieżka: Konkursy na stronę internetową oraz dyplom i medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji

Konkursy na stronę internetową oraz dyplom i medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji

Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji, Jego Ekscelencja Jaśnie Oświecony Piotr diuk Kościński (p.koscinski@rp.pl) ogłasza dwa konkursy.

1. Konkurs na nową stronę internetową OPM

 • Strona internetowa powinna informować o Organizacji Polskich Mikronacji i zawierać odsyłacze do forum http://opm.org.pl/news.php. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym.
 • Czas trwania konkursu — do 1 grudnia 2008 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
  • Jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
  • 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków Organizacji Polskich Mikronacji.
 • Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego — finansową, dla mieszkańca Księstwa Sarmacji w wysokości jednej pensji ministra w Rządzie Jego Książęcej Mości.

2. Konkurs na dyplom i medal OPM

 • Dyplom za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji powinien być tak zaprojektowany, by po wpisaniu imienia i nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, można było przenieść go do formatu PDF i wydrukować.
 • Medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji powinien być tak zaprojektowany, by dyplom potwierdzający jego przyznanie, po wpisaniu imienia i nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, można było przenieść do formatu PDF i wydrukować.
 • I Dyplom, i Medal powinny zawierać logo Organizacji Polskich Mikronacji.
 • Czas trwania konkursu — do 1 grudnia 2008 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
  • Jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
  • 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków Organizacji Polskich Mikronacji.
 • Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego — finansową, dla mieszkańca Księstwa Sarmacji w wysokości jednej pensji ministra w Rządzie Jego Książęcej Mości.

Przydatne odsyłacze i materiały źródłowe

Serwis nasłuchowy Organizacji Polskich Mikronacji i Forum Polskich Mikronacji

Flagi większości polskich mikronacji w wymiarach 32×20 pikseli

Logo Organizacji Polskich MikronacjiFormaty WMF (wektorowy) oraz GIF.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.