Ścieżka: Redakcja i kontakt

Redakcja i kontakt

Obecnie Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Sekretarz Stanu ds. Informacji Publicznej Marcin kaw. Grzelak. Można i należy się z nimi kontaktować we wszystkich sprawach mających związek zarówno z działaniem od strony technicznej, jak i zawartością Biuletynu Informacji Publicznej. Wszelkie sugestie dotyczące usprawnień, jak i nowych stron informacyjnych, jak również zauważone usterki techniczne i błędy merytoryczne — są mile widziane.

Statystyki Biuletynu Informacji Publicznej

  • Liczba podstron: 156
  • Liczba znaków (przybliżona): 371835 (ok. 206 znormalizowanych stron A4)
  • Liczba cytowanych aktów prawnych: 191
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.