Ścieżka: Koronacja JKM Daniela Łukasza

Koronacja JKM Daniela Łukasza

Uroczysta koronacja Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza odbędzie się w poniedziałek, 6 października 2008 r., o godz. 20.00 na nowym, oficjalnym czacie Księstwa Sarmacji — http://czat.sarmacja.org/ — dostarczonym przez serwis czat.xstrefa.pl. Zgodnie z Dekretem o sukcesji, uroczystość poprowadzi Jaśnie Oświecony Michał diuk Łaski, Marszałek Izby Senatorskiej (senat@sarmacja.org).

Ramowy plan części oficjalnej uroczystości (do ok. 21.15)

  • obwieszczenie Marszałka Izby Senatorskiej o opróżnieniu tronu książęcego,
  • wystąpienie Marszałka Izby Senatorskiej,
  • złożenie przysięgi koronacyjnej,
  • odnowienie przywilejów przez Jego Książęcą Mość,
  • odnowienie przysiąg arystokratycznych i szlacheckich,
  • nadanie Medali Gloriosae Memoriae,
  • orędzie Jego Książęcej Mości,
  • przegląd Kompanii Reprezentacyjnej Książęcych Sił Zbrojnych.

Odnawianie przysiąg arystokratycznych i szlacheckich

W terminie 30 dni od koronacji (chwili złożenia przysięgi koronacyjnej przez Jego Książęcą Mość) arystokracja i szlachta powinny odnowić złożone przysięgi. Można (i należy) tego dokonać w Heroldii Księstwa Sarmacji, pod adresem http://www.heroldia.sarmacja.org/Przysięgę można w dniu 6 października 2008 r. odnowić dopiero po stosownym obwieszczeniu Marszałka Izby Senatorskiej.

Informacje techniczne dla użytkowników programu Ikari

  • Aby poprawnie skonfigurować program Ikari do pracy z serwerem, należy postąpić zgodnie z instrukcją zamieszczoną we FAQ. Bezpośredni odsyłacz do zrzutu ekranowego konfiguracji programu: http://czat.xstrefa.pl/images/icq.jpg
  • Opcje konfiguracyjne są dostępne zaraz po uruchomieniu programu, pod przyciskiem „Zaawansowane (ust. serwera)...”, widocznym pod listą rozwijaną z nazwami pokojów czata, a nad przyciskiem „OK”.

Informacje techniczne dla osób chcących słuchać oprawy muzycznej koronacji

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.