Ścieżka: Lokacja nowej miejscowości

Lokacja nowej miejscowości

Lokację nowych miejscowości normuje Ustawa konstytucyjna o krajach Korony i samorządach. Zgodnie z nią, pan ziemi może dokonać lokacji miejscowości na obszarze podległej mu domeny:

 • na uprzedni wniosek co najmniej dwunastu obywateli sarmackich oraz
 • za zgodą Izby Poselskiej.

Obywatele, którzy składają wniosek, nie muszą następnie zamieszkać w nowej miejscowości. Celem tego wymogu jest jedynie weryfikacja tego, że projekt nowej miejscowości jest na tyle wartościowy, że warto podjąć dalsze kroki prawne.

Tryb postępowania w sprawie lokacji nowej miejscowości

 • w urzędowym serwisie petycji — http://www.petycja.sarmacja.org/ należy założyć nową petycję, zgodnie z poniższym schematem:
  • tytuł — np. „Wniosek o lokację miejscowości Nowy Grodzisk”;
  • treść — należy w nim zawrzeć informacje o mającej powstać miejscowości, np. podać ogólną charakterystykę, przedstawić projekt stron internetowych, zawrzeć projekt statutu oraz wskazać domenę, w której ma powstać miejscowość (wniosek jest adresowany do konkretnego pana ziemi);
  • należy zaznaczyć opcję „tylko obywatele”;
 • po zebraniu wymaganej prawem liczby podpisów należy oficjalnie powiadomić pana ziemi, który może (ale nie musi, dlatego lepiej uzgodnić z nim wniosek wcześniej) wówczas zwrócić się do Marszałka Izby Poselskiej o zarządzenie głosowania nad wyrażeniem zgody na lokację nowej miejscowości;
 • w przypadku wyrażenia zgody przez Izbę Poselską, pan ziemi wydaje i podaje do publicznej wiadomości akt lokacji miejscowości, zawierający:
  • określenie sektora, na którym powstaje miejscowość,
  • wysokość wsparcia finansowego przyznanego miejscowości przez domenę,
  • oznaczenie pierwszego naczelnika miejscowości,
  • statut miejscowości;
 • Państwowa Administracja Systemów Informatycznych w ciągu siedmiu dni od dnia wydania aktu lokacji dokonuje niezbędnych zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.