Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Medal Nadwyżki

Medal Nadwyżki

Ustanowione Dekretem o Medalu Nadwyżki odznaczenie jest najwyższym sarmackim wyróżnieniem za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy. Nazwa medalu pochodzi od słowa „nadwyżka”, niefortunnie umieszczonego w — wówczas nowej — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z 2006 r. W następstwie niepoprawnego sformułowania przepisów oraz zgodnego z tymi przepisami oprogramowania wyborczego, wybory do Izby Poselskiej — choć w pełni legalne, jako, że zgodne z ustawą — przyniosły rezultat odmienny od tego, jakiego należało oczekiwać od teoretycznie obowiązującego modelu.

Odznaczeni Medalem Nadwyżki

Co zrozumiałe, pierwsze medale otrzymali z mocy prawa członkowie Książęcej Komisji Wyborczej, wchodzący w jej skład w dniach od 1 czerwca 2006 r. (dnia ogłoszenia Ordynacji wyborczej, w której słowo „nadwyżka” odegrało doniosłą rolę) do 13 czerwca 2006 r. (dnia ogłoszenia wyników pierwszych wyborów do Izby Poselskiej przeprowadzonych na nowych zasadach). Na przestrzeni ponad dwóch lat istnienia odznaczenia, Medal Nadwyżki przyznano również za:

 • autorstwo wadliwego oprogramowania wyborczego, w następstwie którego należało przesunąć terminy (11 lutego 2007 r., JKM Piotr Mikołaj),
 • przeoczenie postanowienia w sprawie zarządzenia referendum, w następstwie czego należało przesunąć terminy (25 lutego 2007 r., JKM Piotr Mikołaj),
 • ujawnienie przebiegu rozmów spiskowców wandejskich przez osobę z ich grona, co postawiło ich w dość niekorzystnym świetle w oczach władz i opinii publicznej (5 czerwca 2007 r., Paweł Ciupak),
 • wadliwe działanie oprogramowania wyborczego, w następstwie czego należało przesunąć termin ogłoszenia wyników wyborów na żywo, na V Zjeździe Sarmatów (24 września 2007 r., Piotr Mikołaj i Łukasz mar. Nowicki),
 • trójwymiarowy asamblaż pt. „Barwy Jesieni” wykonany na V Zjeździe Sarmatów (24 września 2007 r., Michał hr. Łaski),
 • opracowanie skryptów integracyjnych umożliwiających dostęp osób postronnych do haseł mieszkańców (22 października 2007 r., Krzysztof hr. Konias),
 • szczególnie niefortunne i anemiczne użycie słowa „chyba” w niesprzyjających okolicznościach miejscowych, czasowych i temperaturowych, w następstwie czego grupa uczestników spotkania w Katowicach nie wysiadła na właściwym przystanku (słowa „chyba nasz [przystanek]” padły o kilka sekund za późno) oraz musiała w przenikliwym zimnie dłuuugo udawać się przez bezdroża Sosnowca do miejsca noclegowego w „Domu Górnika” (22 listopada 2007 r., Krzysztof hr. Konias),
 • napisanie skryptu bankowego w ten sposób, że możliwe było dokonanie przelewu pomimo braku środków na koncie (18 lutego 2008 r., Krzysztof hr. Konias),
 • sporządzenie — następnie przyjętego przez Izby Sejmu — i podpisanie niekonstytucyjnego (niezgodnego z zasadą bezpośredniości wyborów) projektu Ordynacji wyborczej, w następstwie czego koniecznym okazało się m.in. anulowanie zgłoszonych kandydatur oraz przedłużenie terminów wyborczych (18 marca 2008 r., JKM Piotr Mikołaj),
 • branie czynnego i afirmatywnego udziału w uchwaleniu niekonstytucyjnej (niezgodnej z zasadą bezpośredniości wyborów) Ordynacji wyborczej, o której mowa w punkcie powyższym (18 marca 2008 r., dzieło zbiorowe),
 • przeoczenie własnego postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających, w następstwie czego należało przesunąć terminy wyborcze (12 maja 2008 r., JKM Piotr Mikołaj),
 • bojową postawę na VI Zjeździe Sarmatów (17 września 2008 r., Michał diuk Łaski i Yaraeh bnt Kami–Chojnacki–Euskadi),
 • pośrednie spowodowanie powyższej sytuacji, w związku z potrzebą eskapizmu przejawiającą się w natychmiastowym udaniu się na spoczynek i zaśnięcie snem kamiennym na tyle, że dostanie się do pokoju jego mieszkańców — pomimo bojowości — okazało się niemożliwe (17 września 2008 r., JKM Piotr Mikołaj),
 • celność na VI Zjeździe Sarmatów (17 września 2008 r., Daniel hr. Chojnacki),
 • zaintonowanie na VI Zjeździe Sarmatów STU zwrotek piosenki „Jeszcze zostało mi NN butelek denaturatu, nie, nie, nie mam z kim pić, więc wypiję sam” (17 września 2008 r., Krzysztof hr. Konias),
 • udział w powyższym procederze (17 września 2008 r., Mateusz hr. Bartkowiak),
 • umiłowanie Konstytucji Księstwa Sarmacji na tyle ogromne, że zastąpiono jej treścią wszystkie akty prawne opublikowane w Dzienniku Praw (28 września 2008 r., Daniel hr. Chojnacki),
 • tradycyjne spowodowanie przesunięcia terminów wyborczych wskutek błędnego skonfigurowania oprogramowania Książęcej Komisji Wyborczej (10 października 2008 r., JKW Piotr Mikołaj),
 • umiłowanie równowagi budżetowej na tyle ogromne, że w jego następstwie od niektórych mieszkańców pobrano drugi raz podatek 6%, zwany „janosikowym” (2 grudnia 2008 r., JKW Piotr Mikołaj),
 • ułatwienie początku i kariery artystycznej w Księstwie Sarmacji później głośnej na cały mikroświat klonerce i plagiatorce (12 lutego 2009 r., Yaraeh Euskadi).
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.