Ścieżka: Minister Finansów i Gospodarki

Minister Finansów i Gospodarki

Minister Finansów i Gospodarki działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd sprawuje Paviel von Thorn-Browarczyk. Minister:

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.