Ścieżka: Miejsca publiczne

Miejsca publiczne

Poniższy wykaz zawiera wszystkie aktywne miejsca publiczne w Księstwie i Koronie Księstwa Sarmacji. Nie zawiera czatów oraz wewnętrznych (częściowo niejawnych) forów i list dyskusyjnych, w szczególności list dyskusyjnych Rządu Jego Książęcej Mości, Książęcych Sił Zbrojnych i forum Trybunału Honorowego.

Wspólne dla całego Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji
01 Lista dyskusyjna Księstwa Sarmacji groups.google.pl/group/sarmacja
02 Forum Centralne Księstwa Sarmacji fc.sarmacja.org
03 Ogłoszenia w panelu mieszkańca www.sarmacja.org (po zalogowaniu)
Terytorium Koronne
04 Lista dyskusyjna Teryt. Koronnego groups.google.pl/group/sarmacja_korona
05 Forum Terytorium Koronnego fc.sarmacja.org/viewforum.php?f=48
06 Forum Kasztelanii Czarnoleskiej czarnolas.sarmacja.org/forum
Królestwo Baridasu
07 Lista dyskusyjna Królestwa Baridasu groups.google.pl/group/baridas
Hrabstwo Gellonii
08 Lista dyskusyjna Hrabstwa Gellonii groups.yahoo.com/group/gellonia
09 Forum Hrabstwa Gellonii* gellonia.sarmacja.org/forum
10 Forum miejscowości Santa Ana fc.sarmacja.org/viewforum.php?f=49
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu
11 Forum RSiT http://federacja.sarmacja.org/forum
Królestwo Teutonii
12 Forum Teutonii srebrny.teutonia.one.pl/forum
13 Lista dyskusyjna KT groups.google.com/group/teutonia
14 Forum Margon margon.teutonia.one.pl/forum

* Służy zgłaszaniu błędów. Jedynym miejscem dyskusji ogólnogellońskich jest lista dyskusyjna Hrabstwa Gellonii.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.