Ścieżka: Minister Informacji

Minister Informacji

Minister Informacji działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd ten sprawuje Mikołaj kaw. Wiśnicki. Minister:

  • odpowiedzialny za bieżące informanie opinii publicznej o pracach Rządu,
  • odpowiada za politykę prasową,
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.