Ścieżka: Minister Obsługi Informatycznej

Minister Obsługi Informatycznej

Minister Infrastruktury zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd ten sprawuje Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka. Minister:

  • zarządza systemami informatycznymi Księstwa Sarmacji,
  • wykonuje prawo Księstwa Sarmacji w zakresie, w jakim jest to uzależnione od dokonywania przewidzianych przez nie zmian w systemach, o których mowa w p. 1.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.