Ścieżka: Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd sprawuje Radost Trzpiot. Minister:

  • reprezentuje obywatela na jego wniosek,
  • egzekwuje wyroki sądów,

 

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.