Ścieżka: Minister Spraw Obywatelskich

Minister Spraw Obywatelskich

Minister Spraw Obywatelskich działa zgodnie Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Urząd ten sprawuje Tomasz Pac. Do jego zadań należą:

  • udziela informacji mieszkańcom Księstwa Sarmacji o zasadach,
  • funkcjonowania Księstwa Sarmacji,
  • ustala wysokość bezzwrotnej zapomogi dla nowych mieszkańców,
  • wypłaca zapomogi dla nowych mieszkańców,
  • udziela informacji na temat trybu i warunków uzyskania obywatelstwa,
  • sarmackiego,
  • rozpatruje wnioski imigracyjne,
  • przyjmuje oświadczenia woli o chęci trwałego opuszczenia Księstwa Sarmacji,
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.