Ścieżka: Minister Samorządu Terytorialnego

Minister Samorządu Terytorialnego

Minister Samorządu Terytorialnego działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd sprawuje Marek bar. Lipa-Chojnacki. Minister:

  • określa punktację, dodatkowe kryteria i informacje zawierane w rankingu miejscowości,
  • może określać szczegółowe zasady umieszczania herbu i flagi Księstwa,
  • Sarmacji na stronach internetowych podmiotów obowiązanych do stosowania herbu,
  • przyznaje nagrody Funduszu Wspierania Samorządów,
  • prowadzi politykę informowania domen w zakresie zalecanych przepisach,
  • prawa i stron internetowych,
  • zapewnia komunikację pomiędzy Rządem a domenami,
  • zapewnia wsparcie doradcze i techniczne domenom,
  • sporządza i publikuje ranking miejscowości,
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.