Ścieżka: Minister Spraw Wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych

Minister Samorządu Terytorialnego działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Urząd ten sprawuje, od  22 lutego 2010 rokuRhadmor Ravendorff-Marcjan-Chojnacki. Do jej zadań należą m.in.:

 • określanie dodatkowych warunków dla uzyskania statusu trwałego mieszkańca;
 • określanie punktacji, dodatkowych kryteriów i informacji w Rankingu Miejscowości, sporządzanie i publikowanie w drodze obwieszczenia Rankingu Miejscowości oraz wprowadzanie punktacji do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji;
 • określanie dodatkowych praw do reklamy wizualnej na stronach internetowych Księstwa Sarmacji dla trzech najlepszych, według aktualnego rankingu, miejscowości kwalifikowanych oraz trybu i warunków korzystania z tych praw;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością funkcjonariuszy publicznych określonych w lokalnych przepisach porządkowych;
 • określanie szczegółowych zasad umieszczania herbu i flagi Księstwa Sarmacji na stronach internetowych podmiotów obowiązanych do stosowania herbu;
 • wnoszenie do Szefa Kanclerza o nakazanie zmiany umiejscowienia herbu lub flagi Księstwa Sarmacji na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do stosowania herbu;
 • prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie informowania domen o:
  • zalecanych przepisach prawa miejscowego,
  • zalecanych rozwiązaniach w zakresie stron internetowych;
 • zapewnianie komunikacji pomiędzy Rządem a domenami;
 • zapewnianie wsparcia doradczego i technicznego domenom.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.