Ścieżka: Dla naczelników

Dla naczelników

Zmiana tekstu powitalnego dla mieszkańców miejscowości

Zmiany tekstu powitalnego dla mieszkańców miejscowości może dokonać pan ziemi lub naczelnik miejscowości pod adresem http://www.sarmacja.org/syriusz:admin. Z rozwijanego menu/drzewka po lewej stronie należy wybrać miejscowość oraz we właściwym polu wprowadzić tekst powitalny.

Zmiana naczelnika miejscowości

Zmiany naczelnika miejscowości może dokonać pan ziemi lub urzędujący naczelnik pod adresem http://www.sarmacja.org/syriusz:admin. Z rozwijanego menu/drzewka po lewej stronie należy wybrać miejscowość oraz we właściwym polu podać identyfikator nowego naczelnika.

Zakładanie konta bankowego dla miejscowości

Informację o trybie założenia konta bankowego oraz zasadach korzystania z niego opublikowano na stronie informacyjnej „Wyodrębnione, publiczne rachunki bankowe”.

Zmiana domyślnego konta bankowego miejscowości

Zmiany domyślnego konta bankowego miejscowości może dokonać pan ziemi lub naczelnik miejscowości pod adresem http://www.sarmacja.org/syriusz:admin. Z rozwijanego menu/drzewka po lewej stronie należy wybrać miejscowość oraz z rozwijanego menu — domyślne konto.

Opisywanie parcel i ustalanie ich cen

Pod adresem http://www.sarmacja.org/syriusz:admin można zarządzać parcelami miejscowości. Z rozwijanego menu/drzewka po lewej stronie należy wybrać miejscowość, sektor, parcelę, a następnie — wprowadzić opis (np. nazwę instytucji lub zabytku znajdujących się na parceli), przypisaną stronę internetową, adres (w postaci ulica i numer domu) oraz ustalić cenę sprzedaży lub tę sprzedaż zablokować, odznaczając pola „Sprzedaż dla wszystkich” i „Sprzedaż dla lokalnych mieszkańców”.

Zarządzanie majątkiem miejscowości

Ponadto, pod adresem http://www.sarmacja.org/syriusz:admin można zarządzać majątkiem miejscowości. Z rozwijanego menu/drzewka po lewej stronie należy wybrać miejscowość, a następnie — odpowiednie opcje.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.