Ścieżka: Jego Książęca Mość » Namiestnicy pro tempore

Namiestnicy pro tempore

Namiestnicy pro tempore (łac. tymczasowi) są powoływani i odwoływani przez Księcia zgodnie z Ustawą konstytucyjną o krajach Korony i samorządach. Warunki powoływania namiestników pro tempore są określone wyjątkowo ogólnie, jako „uzasadnione przypadki”, i podobnie, odwołuje się ich, „jeśli sytuacja w prowincji nie wymaga ich dalszego urzędowania” lub na wniosek kolegialnych organów stanowiących prowincji (parlamentów). W historii tej instytucji, namiestników pro tempore powoływano z trzech, diametralnie różnych, powodów:

  • jako „komisarzy” — gdy, zdaniem władz państwowych, sytuacja polityczna w prowincji była na tyle niestabilna, że konieczne było dokonanie interwencji w postaci ulokowania zaufanego człowieka na czele władz prowincjonalnych,
  • jako zastępców namiestników — gdy sami namiestnicy, nie będąc w stanie sprawować urzędu z różnych przyczyn, najczęściej czasowych, wnosili o powoływanie wskazanych przez siebie osób na funkcje namiestników pro tempore,
  • jako namiestników przejściowych — gdy namiestnicy składali rezygnację, a potrzeba było osoby stojącej na czele władz prowincjonalnych do czasu zaproponowania Księciu następcy.

Należy jednak odnotować, że zgodnie z art. 2a Dekretu z mocą ustawy o postępowaniu administracyjnym, namiestnik może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do wykonywania, w jego imieniu, istotnej części jego zadań, a z kontekstu przepisów konstytucyjnych wynika, iż funkcja namiestnika pro tempore projektowana była jako instytucja nadzwyczajna, opisana w punkcie pierwszym, „faza pośrednia” pomiędzy stanem normalnym a stanem wyjątkowym.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.