Ścieżka: Obowiązki systemowe

Obowiązki systemowe

Obowiązkami systemowymi nazywamy trzy obowiązki, które musi spełniać mieszkaniec, by móc pracować w sektorze wytwórczym gospodarki Księstwa Sarmacji. Zgodnie z Rozporządzeniem o obowiązkach systemowych są nimi żywienie, leczenie i zakwaterowanie.

Stan zdrowia mieszkańca

Stan zdrowia jest parametrem podstawowym. Początkowo wynosi on 100 punktów i zmniejsza się, aż do 0 punktów, o:

 • 1 punkt każdego dnia, w którym mieszkaniec jest głodny (do 7 dni),
 • 2 punkty każdego dnia, w którym mieszkaniec jest głodny (od 8 do 14 dni),
 • 3 punkty każdego dnia, w którym mieszkaniec jest głodny (ponad 14 dni),
 • dodatkowo 1 punkt każdego dnia, w którym mieszkaniec nie jest zakwaterowany.

Stan zdrowia równy 0 nie oznacza, że mieszkaniec „umiera” — znaczy tyle jedynie, że mieszkaniec nie ma żadnej możliwości pracy w sektorze wytwórczym gospodarki. Odpowiednikiem „śmierci” jest nieaktywność, którą opisujemy na dole tej strony.

Wydajność pracy w sektorze wytwórczym

Zgodnie z Ustawą o pracy w sektorze wytwórczym gospodarki wydajność pracy jest zależna od stanu zdrowia. Jest ona obliczana w ten sposób, że stan zdrowia mnoży się kolejno przez:

 • 60%, jeżeli mieszkaniec nie jest zakwaterowany,
 • 50%, jeżeli mieszkaniec jest głodny (do 7 dni),
 • 20%, jeżeli mieszkaniec jest głodny (od 8 do 14 dni),
 • 0%, jeżeli mieszkaniec jest głodny (ponad 14 dni).

Przykładowe wartości wydajności pracy mieszkańca:

 • Mieszkaniec zdrowy, najedzony i zakwaterowany — 100%.
 • Mieszkaniec zdrowy, najedzony i niezakwaterowany — 60%.
 • Mieszkaniec zdrowy, głodny od 6 dni i zakwaterowany — 50%.
 • Mieszkaniec o stanie zdrowia 70%, głodny od 10 dni i niezakwaterowany — 8,4%.

Nieaktywność i potwierdzanie obecności

Można zostać uznanym za osobę nieaktywną, jeżeli (zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Rozporządzeniem o potwierdzaniu obecności) nie używało się swojego identyfikatora mieszkańca i hasła na stronie internetowej Księstwa Sarmacji (np. logowało do panelu mieszkańca) lub innej stronie, która korzysta z oprogramowania integracyjnego. Brak takiej aktywności danej osoby:

 • przez 30 dni skutkuje uznaniem jej za osobę nieaktywną, z czego wynika m.in.:
  • nieuwzględnianie w ewidencji ludności,
  • nieuwzględnianie jej przedsiębiorstw w ewidencji działalności gospodarczej,
  • utrata sprawowanych funkcji państwowych,
  • możliwość utraty obywatelstwa sarmackiego,
 • przez 90 dni skutkuje dodatkowo tym, że jej majątek podlega dziedziczeniu tak, jak gdyby była uznana za zmarłą.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.