Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Poselska » Obywatelska inicjatywa ustawod...

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej dziesięciu procent obywateli sarmackich. Aktualną liczbę obywateli można sprawdzić w dziale rejestrów stronach internetowych Księstwa Sarmacji.

Tryb postępowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

  • w urzędowym serwisie petycji — http://www.petycja.sarmacja.org/ należy założyć nową petycję, zgodnie z poniższym schematem:
    • tytuł — np. „Obywatelska inicjatywa ustawodawcza — Ustawa o broni palnej”;
    • treść — powinna zawierać treść ustawy, wraz z uzasadnieniem, oraz wskazanie pełnomocnika wnioskodawców, który będzie reprezentował ich w toku postępowania ustawodawczego;
    • należy zaznaczyć opcję „tylko obywatele”;
  • po zebraniu wymaganej prawem liczby podpisów należy oficjalnie powiadomić Marszałka Izby Poselskiej.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.