Ścieżka: Jego Książęca Mość » Obywatelstwo sarmackie » Wybrane prawa obywateli

Wybrane prawa obywateli

 • Wyłączne prawo do głosowania w wyborach do Izby Poselskiej, pod warunkami aktywności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz samodzielnego zgłoszenia przed każdymi wyborami do rejestru wyborców,
 • Wyłączne prawo do kandydowania w wyborach do Izby Poselskiej, pod warunkami aktywności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zamieszkania na terytorium sarmackim od co najmniej miesiąca, niesprawowania funkcji publicznych w państwach obcych oraz niekaralności,
 • Wyłączne prawo do głosowania w referendach ogólnopaństwowych,
 • Prawo do żądania przeprowadzania referendów ogólnopaństwowych oraz wnoszenia projektów ustaw do Izby Poselskiej,
 • Wyłączne prawo do obejmowania funkcji państwowych pod warunkami aktywności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, niesprawowania funkcji publicznych w państwach obcych oraz niekaralności,
 • Wyłączne prawo do obejmowania urzędów namiestników prowincji, naczelników miejscowości, w Sclavinii — Prezydenta Sclavinii*, członka rządu Sclavinii i gubernatora, w Trizondalu — Księcia Trizondalu, członka rządu Trizondalu, gubernatora i Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • Wyłączne prawo do wnoszenia o lokację nowej miejscowości,
 • Prawo do niedyskryminacji w wyborach i referendach lokalnych oraz obejmowaniu lokalnych funkcji publicznych, z wyjątkiem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Sclavińskiej* (wymóg posiadania także obywatelstwa sclavińskiego) oraz zasiadania w Zgromadzeniu Elektorów Marchii Teutońskiej (wymóg posiadania obywatelstwa teutońskiego),
 • Wyłączne prawo do publikowania w Sztuce Ulicznej,
 • Wyłączne prawo do ustanawiania fundacji,
 • Wyłączne prawo do zakładania i członkostwa w partiach politycznych,
 • Obywatel sarmacki (jak i obywatel domeny) nie może zostać wydalony z terytorium państwa w drodze decyzji administracyjnej.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.