Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Odznaczenia państwowe

Odznaczenia państwowe

Odznaczenia Księstwa Sarmacji nadaje Książę. Wyróżnienia te normują:

Krzyż Walecznych

 • Krzyż Walecznych jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za czyny męstwa i odwagi wykazane w walce.
 • Krzyż Walecznych może być nadany tej samej osobie trzykrotnie.
 • Krzyż Walecznych może być nadany także formacji walczącej lub miejscowości.
Wzór Krzyża Walecznych
Krzyż Walecznych

Medal Bene Meritus

 • Medal Bene Meritus jest nadawany osobom, które od lat, nieprzerwanie służą Księstwu Sarmacji działając na wielu płaszczyznach aktywności, wykazują się nieposzlakowaną opinią i swoją osobą w sposób niezaprzeczalny i dotąd niespotykany ubogaciły dorobek kulturalny i społeczny Księstwa Sarmacji
 • Medal Bene Meritus może być nadany tej samej osobie jednokrotnie.

Medal Gloriosae Memoriae

 • Medal Gloriosae Memoriae nadawany jest za zasługi dla życia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.
 • Medal Gloriosae Memoriae dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień Złoty Medal Gloriosae Memoriae,
  • II stopień Srebrny Medal Gloriosae Memoriae,
  • III stopień Brązowy Medal Gloriosae Memoriae.
 • Medal Gloriosae Memoriae nadaje Książę na wniosek Izby Senatorskiej. Medal w imieniu Księcia wręcza Marszałek Izby Senatorskiej.
 • Marszałek Izby Senatorskiej, z tytułu sprawowanej funkcji, jest sekretarzem Medalu Gloriosae Memoriae; przysługuje mu Medal Gloriosae Memoriae I stopnia.
Wzory Medalu Gloriosae Memoriae
Złoty Medal Gloriosae Memoriae
Srebrny Medal Gloriosae Memoriae
Brązowy Medal Gloriosae Memoriae

Medal Sapere Auso

 • Medal Sapere Auso nadaje się twórcom nowych prądów, idei, koncepcji; wybitnym naukowcom i intelektualistom, którzy swoją pracą przesuwają granice poznania opisując nieopisane i odgadując nieodgadnione.
 • Medal Sapere Auso nadaje się tej samej osobie jednokrotnie.

Wojskowy Krzyż Zasługi

 • Wojskowy Krzyż Zasługi jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za szczególne zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 • Wojskowy Krzyż Zasługi dzieli się na dwa stopnie:
  • I stopień — Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
  • II stopień — Wojskowy Krzyż Zasługi.
Wzory Wojskowego Krzyża Zasługi
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Wojskowy Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi

 • Ustanowiony w roku 2002 Krzyż Zasługi nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną oraz działalność charytatywną.
 • Krzyż Zasługi dzieli się na dwa stopnie:
  • I stopień — Krzyż Zasługi z Liliami,
  • II stopień — Krzyż Zasługi.
Wzory Krzyża Zasługi
Krzyż Zasługi z Liliami
Krzyż Zasługi

Wojskowy Medal Zasługi

 • Wojskowy Medal Zasługi jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 • Wojskowy Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Wojskowy Medal Zasługi,
  • II stopień — Srebrny Wojskowy Medal Zasługi,
  • III stopień — Brązowy Wojskowy Medal Zasługi.
Wzór Wojskowego Medalu Zasługi
Złoty Wojskowy Medal Zasługi

Medal Zasługi

 • Medal Zasługi stanowi nagrodę za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji.
 • Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Medal Zasługi,
  • II stopień — Srebrny Medal Zasługi,
  • III stopień — Brązowy Medal Zasługi.
Wzór Medalu Zasługi
Złoty Medal Zasługi

Medal E pluribus unum

 • Medal E pluribus unum stanowi nagrodę dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do integracji mieszkańców Księstwa Sarmacji i krajów Korony Sarmackiej.
 • Medal E pluribus unum może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Medal Inkorporacji

 • Medal Inkorporacji stanowi nagrodę za zasługi położone dla przyłączania nowych ziem do Korony Sarmackiej oraz nowych poddanych Korony.
 • Medal Inkorporacji nadawany jest fukcjonariuszom publicznym oraz działaczom społecznym.
 • Medal Inkorporacji może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
Wzór Medalu Inkorporacji
mi.gif Medal Inkorporacji

Medal Odrodzenia Sarmacji

 • Medal Odrodzenia Sarmacji stanowi nagrodę dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do przezwyciężania kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych w Księstwie Sarmacji.
 • Medal Odrodzenia Sarmacji może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
Wzór Medalu Odrodzenia Sarmacji
Medal Odrodzenia Sarmacji

Medal Prawa i Ładu

 • Medal Prawa i Ładu stanowi nagrodę dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia praworządności i ładu publicznego.
 • Medal Prawa i Ładu nadaje się prokuratorom, sędziom i funkcjonariuszom Służby Racji Stanu.
 • Medal Prawa i Ładu może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
Wzór Medalu Prawa i Ładu
Medal Prawa i Ładu

Medal za Długoletnią Służbę Wojskową

 • I stopień — Złoty Medal za Długoletnią Służbę Wojskową w Książęcych Siłach Zbrojnych, medal nadawany po odbyciu pięcioletniej służby wojskowej,
 • II stopień — Srebrny Medal za Długoletnią Służbę Wojskową w Książęcych Siłach Zbrojnych, medal nadawany po odbyciu trzyletniej służby wojskowej,
 • III stopień — Brązowy Medal za Długoletnią Służbę Wojskową w Książęcych Siłach Zbrojnych, nadawany po odbyciu rocznej służby wojskowej.
Wzór Medalu za Długoletnią Służbę Wojskową
Złoty Medal za Długoletnią Służbę Wojskową
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę Wojskową
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę Wojskową
Rewers Medalu za Długoletnią Służbę Wojskową

Medal Ofiarodawców Sarmacji

 • Medal Ofiarodawców Sarmacji został ustanowiony 5 marca 2007 r., w uznaniu niezwykłej ofiarności grona trzydziestu osób, które wsparły materialnie Księstwo Sarmacji w trakcie powszechnej zbiórki pieniężnej, umożliwiając dalsze, nieprzerwane funkcjonowanie Księstwa Sarmacji oraz dając poprzez swoje dary dowód swojej gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej.
 • Medal Ofiarodawców Sarmacji jest wyróżnieniem nadawanym tym, którzy wsparli materialnie Księstwo Sarmacji, dając dowód swojej ofiarności i gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej.
 • Medal Ofiarodawców Sarmacji może być nadawany wielokrotnie tej samej osobie.
Wzór Medalu Ofiarodawców Sarmacji
Medal Ofiarodawców Sarmacji

Medal Pięciolecia

Medal Pięciolecia był pamiątkowym wyróżnieniem dla tych, którzy na przestrzeni lat 2002–2007 tworzyli Sarmację. Medal Pięciolecia otrzymali obywatele sarmaccy, którzy w dniu 25 maja 2007 r. zamieszkiwali w Księstwie Sarmacji od co najmniej roku lub posiadali tytuł arystokratyczny lub szlachecki albo zostali odznaczeni orderem lub odznaczeniem państwowym, a także obywatele, którzy w tym dniu otrzymali tytuł szlachecki, choćby nie złożyli przysięgi określonej odrębnymi przepisami prawa.

Wzór Medalu Pięciolecia
Medal Pięciolecia

Medal Koronacyjny

Medal Koronacyjny był pamiątkowym wyróżnieniem dla obywateli sarmackich, którzy w dniu koronacji Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza (6 października 2008 r.) zamieszkiwali w Sarmacji od co najmniej roku, posiadali tytuł arystokratyczny lub szlachecki albo zostali odznaczeni orderem lub odznaczeniem państwowym.

Wzór Medalu Koronacyjnego
Medal Koronacyjny
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.