Ścieżka: Ważne ogłoszenia urzędowe

Ważne ogłoszenia urzędowe

2010-05-22

Ministerstwo Kultury i Sztuki ogłasza konkurs pt "Czym dla ciebie jest Sarmacja?”

Ministerstwo Kultury i Sztuki ogłasza konkurs pt

''Czym dla ciebie jest Sarmacja ?”.
Czyli dowolna interpretacja słowna, graficzna (program Paint, lub inne)itp. Sami wiecie jak postrzegacie Sarmację, czym dla was jest, więc nie czekajcie tylko do dzieła.

Czekają atrakcyjne nagrody:

I - 45 000 lt,
II - 35 000 lt,
III – 15 000 lt,

Konkurs będzie trwał od 14 – 24 maja, po czym sami wybierzecie zwycięskie prace. Prace proszę przesyłać na adres marekl7@poczta.onet.pl z dopiskiem KONKURS. Jeśli kto wysłał pracę konkursową na adres ministerstwa, proszę wysłać jeszcze raz na adres powyżej

Powodzenia

P.S Jeśli ktoś chce wesprzeć finansowo konkurs, to datki proszę przesyłać na konto SK-MDN z dopiskiem ''konkurs''.

(-)Marek bar. Lipa-Chojnacki

Minister Kultury i Sztuki

2008-11-18

Nowy katalog stron internetowych — możesz pomóc!

W związku z pracami nad nowym katalogiem sarmackich stron internetowych, Urząd Rady Ministrów zwraca się do wszystkich głów krajów Korony, namiestników prowincji, naczelników miejscowości oraz innych przedstawicieli władz lokalnych tudzież aktywistów społecznych (innymi słowy — do wszystkich, którzy mogą pomóc) z prośbą o nadsyłanie, na adres Anny bar. de Luna–Chojnackiej–Euskadi (marzanna175@wp.pl) lub Gadu–Gadu 3728835 , informacji o stronach internetowych urzędów, instytucji i inicjatyw, najlepiej w następującej postaci:

 1. Nazwa urzędu/instytucji/inicjatywy,
 2. Adres logo lub logo w załączniku,
 3. Adres strony internetowej.

Interesują nas wszystkie serwisy internetowe mające związek z Księstwem lub Koroną Księstwa Sarmacji. O informacje prosimy do dnia 25 listopada 2008 r.

2008-10-29

Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Izby Senatorskiej oraz zamówieniu na dzieło historyczno–literackie dla Książęcych Sił Zbrojnych „Poczet hetmanów sarmackich”

Marszałek Izby Senatorskiej, Szef Urzędu Rady Ministrów i Zastępca Hetmana Wielkiego ds. Promocji i Informacji, JKW Piotr Mikołaj (urm@sarmacja.org) ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Izby Senatorskiej oraz nabór ofert na wykonanie opracowania historyczno–literackiego dla Książęcych Sił Zbrojnych:

1. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej (nieograniczona liczba osób)

 • zakres obowiązków — wedle wyboru zatrudnionego/nej:
  • wyszukiwanie błędów i nieścisłości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz/lub
  • opracowywanie nowych stron informacyjnych do Biuletynu Informacji Publicznej. W pierwszej kolejności oczekują na opracowanie:
   • instrukcja obsługi Forum Centralnego (obserwacja działów, zmiana podpisów, zarządzanie grupami, blokowanie i przenoszenie wątków) — wraz ze zrzutami ekranu
   • instrukcja obsługi i konfiguracji programu Ikari w kontekście czata Księstwa Sarmacji — wraz ze zrzutami ekranu
 • wymagania: skrupulatność oraz/lub umiejętność precyzyjnego wysławiania myśli
 • wynagrodzenie: 5 lt od znalezionego błędu merytorycznego lub nieścisłości, 3 lt od znalezionego błędu technicznego (w kodzie HTML lub błędu literowego), 15 lt za znormalizowaną stronę informacyjną, 5 lt za ilustrację (np. zrzut ekranu lub inną)
 • „okres próbny”: sporządzenie jednej, przykładowej strony informacyjnej (o tematyce innej niż już dostępna w BIP, preferowana jedna ze stron oczekujących na opracowanie), w przypadku jej zatwierdzenia, zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z powyższym punktem

2. Dyrektor Wydziału Administracyjnego Kancelarii Izby Senatorskiej (1 osoba)

 • zakres obowiązków:
  • obliczanie wysokości diet senatorskich (odsetka udziału każdego z senatorów w rozpoczętych w danym miesiącu głosowaniach w Izbie Senatorskiej oraz Izbach Połączonych)
  • wypłata diet senatorskich (w oparciu o powyższą listę, z wyłączeniem Marszałka Izby Senatorskiej oraz senatorów którzy zrzekli się diet)
  • aktualizacja uprawnień senatorów na Forum Centralnym (dodawanie do grupy „Izba Senatorska” oraz skreślanie ich z niej w razie wygaśnięcia godności)
  • aktualizacja wykazu senatorów w urzędowym rejestrze organizacji
  • aktualizacja chronologicznego wykazu senatorów na Forum Centralnym
  • wystawianie postanowień w sprawie objęcia i wygaśnięcia godności senatora (ułatwia to gotowy skrypt)
 • wymagania: skrupulatność i terminowość (w myśl dewizy „Nie ma zmiłuj”)
 • wynagrodzenie: zależne od terminowości, do wysokości wynagrodzenia Marszałka Izby Senatorskiej (50 lt miesięcznie) włącznie
 • zatrudniony/na otrzyma szczegółową instrukcję „krok–po–kroku”

3. Opracowanie historyczno–literackie „Poczet hetmanów sarmackich” (1 osoba preferowana, możliwe jest jednak również dzieło zbiorowe)

 • opis zlecenia: sporządzenie przedinternetowego pocztu ok. 10 hetmanów sarmackich (historycznych dowódców wojsk sarmackich), na motywach zawartych w „Poczcie książąt sarmackich” oraz oficjalnej historii przedinternetowej Sarmacji
 • mile widziane: odpowiednie ilustracje (nie muszą stanowić twórczości własnej)
 • wynagrodzenie: 50 lt od opisu hetmana, 5 lt za ilustrację
 • „okres próbny”: nadesłanie opisu jednego hetmana, w przypadku jego zatwierdzenia zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z powyższym punktem
 • zastrzeżenie: nie należy opisywać dowódców już widniejących jako „główni bohaterzy” w „Poczcie książąt sarmackich”
2008-10-23

Konkursy na stronę internetową oraz dyplom i medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji

Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji, Jego Ekscelencja Jaśnie Oświecony Piotr diuk Kościński (p.koscinski@rp.pl) ogłasza dwa konkursy.

1. Konkurs na nową stronę internetową OPM

 • Strona internetowa powinna informować o Organizacji Polskich Mikronacji i zawierać odsyłacze do forum http://opm.org.pl/news.php. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym.
 • Czas trwania konkursu — do 1 grudnia 2008 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
  • Jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
  • 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków Organizacji Polskich Mikronacji.
 • Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego — finansową, dla mieszkańca Księstwa Sarmacji w wysokości jednej pensji ministra w Rządzie Jego Książęcej Mości.

2. Konkurs na dyplom i medal OPM

 • Dyplom za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji powinien być tak zaprojektowany, by po wpisaniu imienia i nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, można było przenieść go do formatu PDF i wydrukować.
 • Medal za zasługi dla Organizacji Polskich Mikronacji powinien być tak zaprojektowany, by dyplom potwierdzający jego przyznanie, po wpisaniu imienia i nazwiska osoby uhonorowanej oraz kraju, z którego pochodzi i podpisu Sekretarza Generalnego, można było przenieść do formatu PDF i wydrukować.
 • I Dyplom, i Medal powinny zawierać logo Organizacji Polskich Mikronacji.
 • Czas trwania konkursu — do 1 grudnia 2008 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwuetapowo:
  • Jeśli prac będzie więcej niż 3, wówczas Sekretarz Generalny spośród nadesłanych projektów wybierze 3 prace. Jeśli prac będzie 3 lub mniej, ten etap będzie pominięty.
  • 3 prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną przedstawione pod głosowanie Członków Organizacji Polskich Mikronacji.
 • Zwycięzca otrzyma specjalne podziękowania i nagrodę Sekretarza Generalnego — finansową, dla mieszkańca Księstwa Sarmacji w wysokości jednej pensji ministra w Rządzie Jego Książęcej Mości.

Przydatne odsyłacze i materiały źródłowe

Serwis nasłuchowy Organizacji Polskich Mikronacji i Forum Polskich Mikronacji

Flagi większości polskich mikronacji w wymiarach 32×20 pikseli

Logo Organizacji Polskich MikronacjiFormaty WMF (wektorowy) oraz GIF.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.