Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Ordery państwowe

Ordery państwowe

Ordery Księstwa Sarmacji nadaje Książę. Wyróżnienia te normują:

Order Świętego Piotra

 • Ustanowiony w drugą rocznicę istnienia Księstwa Sarmacji Order Świętego Piotra jest najwyższym orderem Księstwa Sarmacji.
 • Order Świętego Piotra nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Księstwa Sarmacji. Order Świętego Piotra może być także nadawany za całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji.
 • Order Świętego Piotra dzieli się na pięć klas:
  • klasa I — Krzyż Wielki Orderu Świętego Piotra,
  • klasa II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Piotra,
  • klasa III — Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra,
  • klasa IV — Krzyż Oficerski Orderu Świętego Piotra,
  • klasa V — Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Piotra.
 • Order Świętego Piotra może być nadany baronowi, wicehrabiemu, hrabiemu, markizowi oraz diukowi Księstwa Sarmacji.
Wzory Orderu Świętego Piotra
Gwiazda Orderu Świętego Piotra
Szarfa Orderu Świętego Piotra

Order Księcia Unisława

 • Order Księcia Unisława jest najwyższym orderem wojskowym Księstwa Sarmacji.
 • Order Księcia Unisława nadawany jest za znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych oraz wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą. Order Księcia Unisława może być także nadawany za całokształt pracy dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 • Order Księcia Unisława dzieli się na pięć klas:
  • klasa I — Krzyż Wielki Orderu Księcia Unisława,
  • klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Księcia Unisława,
  • klasa III — Krzyż Oficerski Orderu Księcia Unisława,
  • klasa IV — Krzyż Kawalerski Orderu Księcia Unisława,
  • klasa V — Krzyż Żołnierski Orderu Księcia Unisława.
 • Order Księcia Unisława może być nadany żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych.
Wzory Orderu Księcia Unisława
Gwiazda Orderu Księcia Unisława
Szarfa Orderu Księcia Unisława

Order Wolności

 • Ustanowiony w roku 2002 pod nazwą Orderu Zasługi, Order Wolności jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla chwały i rozwoju Księstwa Sarmacji w służbie Koronie i Wspólnocie Sarmackiej.
 • Order Wolności dzieli się na trzy klasy:
  • klasa I — Krzyż Złoty Orderu Wolności,
  • klasa II — Krzyż Srebrny Orderu Wolności,
  • klasa III — Krzyż Brązowy Orderu Wolności.
 • Order Wolności jest nadawany osobom, które zasłużyły się Księstwu Sarmacji zwłaszcza poprzez:
  • wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla Korony działalności państwowej i publicznej,
  • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
  • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki i służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
  • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Księstwa Sarmacji z innymi państwami i narodami.
 • Krzyż Złoty Orderu Wolności może być nadany szlachcicowi i arystokracie Księstwa Sarmacji oraz szlachcicowi i arystokracie państwa obcecgo.
Wzór Orderu Wolności
Krzyż Złoty Orderu Wolności

Order Przyjaźni i Współpracy

Ustanowiony w roku 2002 Order Przyjaźni i Współpracy nadawany jest głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.

Wzór Orderu Przyjaźni i Współpracy
Order Przyjaźni i Współpracy

Wielki Order Wybitnych

 • Wielki Order Wybitnych jest najwyższym sarmackim orderem przyznawanym powszechnie lubianym, godnym zaufania i uznawanym za autorytety niezrównanym kochankom za wybitną osobowość połączoną z posiadaniem oszałamiającej urody, wyjątkowego intelektu, niebanalnego poczucia humoru, wyszukanego smaku, naturalnego czaru, wrażliwego serca, elokwencji, wszechstronnej wiedzy, celnej riposty, nienagannej kultury osobistej oraz najcenniejszej cechy charakteru, jaką jest skromność.
 • Wielki Order Wybitnych nadaje Książę z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej osoby, cechującej się powyższymi przymiotami.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.