Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Pierwszy tytuł szlachecki

Pierwszy tytuł szlachecki

Złożenie publicznej przysięgi szlacheckiej

Otrzymanie pierwszego tytułu szlacheckiego z rąk Księcia wiąże się z koniecznością podjęcia kilku kroków ze strony osoby nobilitowanej. Po pierwsze — i najważniejsze — w ciągu siedmiu dni od dnia nobilitacji należy złożyć w Heroldii Księstwa Sarmacji przysięgę według roty (w nawiasach zawarto opcjonalne elementy przysięgi):

„Ja, [imię i nazwisko], [tytuł] Księstwa Sarmacji, w obliczu (Boga Wszechmogącego), Księcia Sarmacji oraz wszystkich Jego poddanych, przysięgam wierność Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji oraz Jego Prawom. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem Księstwa, a jego pomyślność będzie dla mnie zawsze najwyższym prawem i obowiązkiem. (Tak mi dopomóż Bóg.)”

Złożenie przysięgi jest równoznaczne z przyjęciem tytułu oraz wiąże się z zobowiązaniem do postępowania zgodnie z jej treścią. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż tytułu nie można się później zrzec — z przysięgi można zostać jedynie zwolnionym mocą decyzji monarchy, co formalnie przybiera wyraz pozbawienia tytułu. Osoby, którym sumienie nie pozwala na postępowanie zgodnie z przysięgą (np. z uwagi na działalność także w państwie obcym), nie powinny jej składać.

Ustalenie herbu osoby nobilitowanej

Wybór herbu (tak jego nazwy, jak i wizerunku), co do zasady, należy do posiadacza tytułu. Jedynym wymogiem jest to, by jego wizerunek był zgodny z zasadami heraldyki, a nazwa zgodna z dobrymi obyczajami. W celu ustalenia wizerunku herbu należy zwrócić się do Mariusza diuka Magnuszewskiego (magnum045@tlen.pl), Hetmana Wielkiego, który jednocześnie pełni funkcję oficjalnego heraldyka Księstwa Sarmacji. Po wspólnym ustaleniu wzoru, Hetman Wielki zapewni jego publikację w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.

Posługiwanie się tytułem i herbem

Posługiwanie się tytułem jest zarazem prawem i obowiązkiem szlachcica. Podpisując się w miejscach publicznych, należy zawsze pamiętać o tym, aby przed nazwiskiem (ewentualnie: przed imieniem) umieścić skrót posiadanego tytułu:

  • kawaler — kaw.
  • szlachetna dama — s.d.
  • baronet — bnt
  • baronetessa — bnt.
  • baron/baronessa — bar.
  • wicehrabia/wicehrabina — v–hr.
  • hrabia/hrabina — hr.
  • markiz/markiza — mar.
  • diuk/diuczessa — brak skrótu

Nie jest powszechnie przyjętym używanie w podpisie również herbu, można to jednak uczynić, umieszczając herb albo przed nazwiskiem, z myślnikiem (np.„Korwin–Mikke”), albo po nazwisku (np. „Mikke h. Korwin”). Pomocne mogą być strony informacyjne „Tytulatura według Olszewskiego” oraz „Tytulatura «baridajska»”.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.