Ścieżka: Podkanclerzy

Podkanclerzy

Podkanclerzy działa zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 1/XXXII/2011 w sprawie określenia składu i kompetencji członków Rady Ministrów z 15.05.2011. Obecnie urząd sprawuje Natalia Helena von Lichtenstein- Hergemon.

Podkanclerzy:

  • zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności,

  • wykonuje kompetencje i obowiązki Kanclerza lub ministrów w zakresie określonym decyzjami Kanclerza.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.