Ścieżka: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Podatek od przychodów finansowych

  • 6% podatek od przychodów finansowych, zgodnie z Ustawą o podatku od przychodów finansowych — pierwszy pobór podatku nastąpi 1 grudnia 2008 r. Należy zwrócić uwagę na:
    • przekazywanie przez Koronę 30% wpływów z podatku krajom Korony, prowincjom oraz miejscowościom Terytorium Koronnego (pobranego od osób fizycznych zamieszkałych na ich obszarze w chwili poboru podatku),
    • zadania krajów Korony, prowincji i miejscowości oraz Książęcych Sił Zbrojnych w zakresie wyodrębnienia własnych rachunków bankowych tak, by nie został z nich pobrany podatek od przychodów finansowych,
    • sankcje karne z tytułu unikania opodatkowania, opisane na stronie poświęconej wyodrębnionym, publicznym rachunkom bankowym.

Opłaty obowiązujące w Księstwie Sarmacji

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.