Ścieżka: Jego Książęca Mość » Wskazówki protokolarne

Wskazówki protokolarne

Poniższe wskazówki mają za zadanie pomóc osobom zwracającym się w sprawach urzędowych do najwyższych dostojników w państwie. Jakkolwiek dotyczą pism i wniosków, można stosować je odpowiednio w komunikacji bezpośredniej — w trakcie rozmów w cztery oczy lub audiencji. Stosowanie się do nich pozwoli uniknąć nietaktu oraz wątpliwości dotyczących tego, jaki sposób zwracania się będzie najwłaściwszy.

Wskazówki protokolarne — Jego Książęca Mość

 • adresowanie pism i wniosków urzędowych:

Jego Książęca Mość
Michał Feliks

 • apostrofa na początku pisma:

„Wasza Książęca Mość”

 • zwracanie się do Jego Książęcej Mości w dalszej części pisma:

zależnie od kontekstu „Wasza Książęca Mość”, „Jego Książęca Mość” lub po prostu „Książę”, dopuszczalne są skróty „WKM” i „WKMość” (i podobne) oraz „JKM” i „JKMość” (i podobne)

 • pod koniec pisma, przed pożegnalną formą grzecznościową i podpisem:

„Pozostaję wiernym poddanym Waszej Książęcej Mości”

Nie należy stosować: nazwiska Jego Książęcej Mości, formy „Pan”, formy „Ty”, ani zastrzeżonych dla Jego Książęcej Wysokości Księcia–Seniora form „Jego Książęca Wysokość” i „Wasza Wysokość”.

Wskazówki protokolarne — Regent Księstwa Sarmacji

 • adresowanie pism i wniosków urzędowych:

(Właściwa intytulacja), imię, (tytuł) i nazwisko
Regent Księstwa Sarmacji
, np.:

„Jaśnie Wielmożny Tomasz mar. Chojnacki
Regent Księstwa Sarmacji”

 • apostrofa na początku pisma:

„(Właściwa intytulacja) Regencie”, np.:

„Jaśnie Wielmożny Regencie

 • zwracanie się do Regenta w dalszej części pisma:

„(intytulacja) Regent” lub po prostu „Regent”, np.:

„jeżeli zechce Jaśnie Wielmożny Regent rozważyć” lub „moją propozycją jest, by Regent...”

Nie należy stosować: formy „Pan”, formy „Ty”, ani form zastrzeżonych dla Jego Książęcej Mości Michała Feliksa, w szczególności formy „Pozostaję wiernym poddanym...”.

Wskazówki protokolarne — Jego Książęca Wysokość

 • adresowanie pism i wniosków urzędowych:

Jego Książęca Wysokość
Piotr Mikołaj
(opcjonalnie funkcja, np. „Senator Księstwa Sarmacji”)

 • apostrofa na początku pisma:

„Wasza Książęca Wysokość”

 • zwracanie się do Jego Książęcej Wysokości w dalszej części pisma:

zależnie od kontekstu „Wasza Książęca Wysokość”, „Jego Książęca Wysokość”, dopuszczalne są skróty „WKW” oraz „JKW”

Nie należy stosować: nazwiska Jego Książęcej Wysokości, formy „Pan”, formy „Ty”, ani form zastrzeżonych dla Jego Książęcej Mości Michała Feliksa, w szczególności formy „Pozostaję wiernym poddanym...”.

Sugeruje się: dla przejrzystości, niestosowanie formy skróconej „Książę”, która — choć poprawna — odnosi się również do panującego monarchy. Niewskazane jest również stosowanie formy „Książę–Senior”.

Wskazówki protokolarne — pozostali wysocy dostojnicy

 • adresowanie pism i wniosków urzędowych:

(Właściwa intytulacja), imię, (tytuł) i nazwisko
(Pełna nazwa funkcji)
, np.:

„Jaśnie Oświecony Michał diuk Łaski
Kanclerz Księstwa Sarmacji”

 • apostrofa na początku pisma:

„Szanowny Panie (skrócona nazwa funkcji)” lub „(Właściwa intytulacja) (tytuł)”, np.:

„Szanowny Panie Kanclerzu” lub „Jaśnie Oświecony Diuku”

 • zwracanie się do w dalszej części pisma:

zależnie od kontekstu „Pan” lub właściwy tytuł, np.

„jeżeli zechce Pan rozważyć” lub „proponuję, by Diuk...”

Nie należy stosować: formy „Ty”.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.