Ścieżka: Rada Ministrów

Rada Ministrów

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa oraz przewodzi administracji rządowej. Ponadto do jej kompetencji należą wszystkie kwestie, które nie zostaną zastrzeżone dla innych organów.

Na czele Rady stoi Kanclerz, powoływany przez Sejm. Reprezentuje on kierowany przez siebie gabinet, określa jego skład i kompetencje poszczególnych ministrów, a także może stanowić prawo, wydając rozporządzenia (podlegające jednak zatwierdzeniu przez parlament).

 

Aktualny skład

Wojciech baronet Wiśnicki, Kanclerz

Avril diuk von Levengothon, sekretarz ds. Artykułów na Medal

Zbyszko diuk von Thorn-Broniek, Podkanclerzy i Minister Estetyki

Helwetyk książę Romański, Minister Stanu

Markus markiz Arped, Minister Samorządu Terytorialnego

Leszek markiz Chojnacki de Ruth, Minister Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof baron Kura, Minister Spraw Wewnętrznych

Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov, sekretarz ds. służb cywilnych

Siergiusz baronet Asketil, Minister Spraw Zagranicznych

Remigiusz kawaler Lwowski, sekretarz przy Ministrze

Martin baronet Schlesinger-Asketil, sekretarz przy Ministrze

 

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.