Ścieżka: Ranking Miejscowości

Ranking Miejscowości

Najnowszy Ranking z dnia 20 czerwca 2009 r., wraz z plikiem źródłowym:

Ranking Miejscowości — 2009/06/20

Zasady przeprowadzania rankingu

Ranking Miejscowości sporządza Minister Samorządu Terytorialnego.

Ranking został wprowadzony na podstawie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach. Zgodnie z tą ustawą, we wniosku imigracyjnym zamieszcza się miejscowości (tzw. miejscowości kwalifikowane), które — między innymi:

  • w aktualnym Rankingu Miejscowości otrzymały więcej niż 40% punktów najwyżej ocenionej miejscowości oraz
  • na swoich stronach internetowych, forach lub w innych miejscach publicznym posiadały w chwili sporządzania Rankingu Miejscowości aktualne (najnowsza wiadomość nie starsza niż 14 dni) rubryki z informacjami o wydarzeniach w miejscowości.

Szczegółowe zasady sporządzania Rankingu, do czasu uchwalenia przez Sejm nowej ustawy, normuje Rozporządzenie o tymczasowych zasadach sporządzania rankingu miejscowości.

Ponadto, trzem najwyżej ocenionym miejscowościom kwalifikowanym przysługuje prawo do zamieszczenia bannerów na stronie głównej Księstwa Sarmacji. Szczegóły normuje Rozporządzenie o warunkach umieszczania bannerów miejscowości na stronie głównej Księstwa Sarmacji.

Uwaga. Niezależnie od Rankingu Miejscowości, na władzach miejscowości spoczywa, zgodnie z Dekretem z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji obowiązek zamieszczenia na stronie głównej miejscowości herbu Księstwa Sarmacji, będącego jednocześnie odsyłaczem do strony głównej — http://www.sarmacja.org/.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z rozporządzeniem, miejscowości przysługują punkty w rankingu za każdy zabytek zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw dziedzictwa narodowego. Czym jest to zatwierdzenie?

Zabytkami zatwierdzonymi przez ministra są te, które zostały umieszczone w Sarmackiej Antologii Zabytków. Obowiązek zgłoszenia zabytków do antologii spoczywa na władzach miejscowości.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.