Ścieżka: Rada Ministrów » Podległe jednostki organizacyj... » Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

Z środków zgromadzonych w Funduszu Pracy jest wypłacane wynagrodzenie za sprzedaż pracy w systemie gospodarczym Księstwa. Jego dysponentem jest Kanclerz; o przekazaniu nań środków decyduje Rada Ministrów w drodze uchwały.

Tradycyjnie doładowywany jest co poniedziałek.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.