Ścieżka: Rada Ministrów » Podległe jednostki organizacyj... » Instytut Magazynowania Grafik

Instytut Magazynowania Grafik

Dostępny pod adresem img.sarmacja.org Instytut jest właściwym miejscem do przechowywania grafik powstałych na potrzeby działalności w Księstwie Sarmacji. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.