Ścieżka: Miejsce na serwerze

Miejsce na serwerze

Każdemu podmiotowi publicznemu Księstwa Sarmacji — tak jednostkom samorządu terytorialnego, jak i ich instytucjom — przysługuje miejsce na sarmackim serwerze. W celu otrzymania konta FTP oraz ustawienia subdomeny *.sarmacja.org, należy zwrócić się do Ministra Infrastruktury, podając:

  • proponowaną nazwę konta (login),
  • proponowane hasło,
  • proponowaną subdomenę *.sarmacja.org,
  • informację o tym, czy potrzebna będzie również baza danych MySQL.

W niektórych przypadkach, jeżeli osoba ubiegająca się o miejsce na serwerze posiada już na nim inne konto, Minister Infrastruktury może ograniczyć się do ustawienia odrębnej subdomeny dla nowej instytucji.

Należy zaznaczyć, że zamieszczanie stron internetowych lub bazy danych kraju Korony albo jednostki samorządu terytorialnego poza serwerem Księstwa Sarmacji jest surowo zabronione przez Kodeks Karny (art. 69a).

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.