Ścieżka: Sarmacka Inicjatywa Miesiąca

Sarmacka Inicjatywa Miesiąca

Tytuł Sarmackiej Inicjatywy Miesiąca został ustanowiony 28 kwietnia 2007 r. przez Ministra Dziedzictwa Narodowego, Leszka bnt. Karakachanowa–Liberi. Zgodnie z nieobowiązującym już rozporządzeniem, tytuł przyznawał Minister Dziedzictwa Narodowego za „nowe przedsięwzięcia, które wnosiły coś nowego do dziedzictwa narodowego: rozgrywki sportowe, dzieła sztuki, rozwiązania techniczne, strony internetowe i inne”. Zdobywcy tytułu przysługiwały prawo do posługiwania się tytułem przez następny miesiąc oraz nagroda pieniężna.

Obecnie, zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości, tytuł przyznaje, po uprzedniej konsultacji z Kanclerzem, Minister Dziedzictwa Narodowego. Z przyznaniem tytułu nadal wiąże się nagroda w wysokości 20 000 lt.

Lista „Sarmackich Inicjatyw Miesiąca”

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.