Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wydział Konstytucyjny oraz Spr... » Sprawy dyscyplinarne

Sprawy dyscyplinarne

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Sąd Najwyższy pełni funkcję sądu konstytucyjnego, administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie (art. 24 ust. 1).

Ustawą normującą szczegółowo kompetencje Sądu Najwyższego jest Ustawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z jego postanowieniami, Sąd Najwyższy jest właściwy w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Krajowego.

Najważniejsze zasady postępowania w sprawach dyscyplinarnych

  • Sędzia Sądu Krajowego może zostać złożony z urzędu na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli swoim dotychczasowym postępowaniem nie daje rękojmi przyszłego rzetelnego, niezawisłego, bezstronnego oraz zgodnego z etyką i prawem postępowania;
  • Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę na posiedzeniu, bez przeprowadzania rozprawy;
  • Orzeczenie zapada na naradzie, większością co najmniej trzech głosów.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.