Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wydział Konstytucyjny oraz Spr... » Sprawy konstytucyjne

Sprawy konstytucyjne

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Sąd Najwyższy:

 • pełni funkcję sądu konstytucyjnego, administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie (art. 24 ust. 1);
 • może określać i chronić prawa niewyszczególnione w Konstytucji (art. 41);
 • orzeka o konstytucyjności ograniczenia wolności przez prawo (art. 42).

Ustawą normującą szczegółowo kompetencje Sądu Najwyższego jest Ustawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z jej postanowieniami, Wydział Konstytucyjny i Spraw Apelacyjnych Sądu Najwyższego jest właściwy w sprawach konstytucyjnych.

Najważniejsze zasady postępowania w sprawach konstytucyjnych

 • Sprawami konstytucyjnymi są sprawy:
  • zgodności obowiązujących przepisów prawa z prawem wyższego rzędu oraz
  • ustalania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa;
 • Sąd Najwyższy orzeka na wniosek:
 • Skład orzekający rozpatruje sprawę po przeprowadzeniu rozprawy;
 • Orzeczenie zapada na naradzie, większością co najmniej trzech głosów;
 • Przepis prawa niezgodny z prawem wyższego rzędu traci moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia wyroku Sądu Najwyższego, chyba że Wydział Konstytucyjny i Spraw Apelacyjnych SN oznaczy późniejszy termin.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.