Ścieżka: Jego Książęca Mość » Środki zapobiegawcze

Środki zapobiegawcze

Środki zapobiegawcze są stosowane przez Gwardię Narodową na podstawie art. 4 Dekretu z mocą ustawy o ochronie porządku publicznego. Środkami tymi są:

  • chwilowe wyrzucenie z miejsca publicznego (np. czata lub kanału IRC),
  • moderacja w miejscu publicznym, zakaz wypowiadania się w miejscu publicznym lub zakaz wstępu do miejsca publicznego.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Ustawy o lokalnych przepisach porządkowych, „funkcjonariuszom publicznym określonym w lokalnych przepisach porządkowych [...] przysługują, w zakresie ich właściwości terytorialnej, uprawnienia strażników [...]” — a zatem także uprawnienie do stosowania środków zapobiegawczych.

Najważniejsze zasady stosowania środków zapobiegawczych (innych niż chwilowe wyrzucenie z miejsca publicznego)

  • Środek zapobiegawczy można zastosować, jeżeli nałożenie kary w drodze mandatu karnego jest niemożliwe lub niewystarczające;
  • Niezwłocznie po zastosowaniu środka zapobiegawczego powinien zostać skierowany do sądu akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie;
  • Środek zapobiegawczy inny stosuje się do ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu, jednakże Komendant Gwardii Narodowej lub przewodniczący składu orzekającego mogą postanowić o uchyleniu środka zapobiegawczego przed ogłoszeniem wyroku;
  • O zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec sędziego lub senatora niezwłocznie powiadamia się Marszałka Izby Senatorskiej, posła — Marszałka Izby Poselskiej, a jeżeli zatrzymano Marszałka — Księcia, który może zarządzić uchylenie środka zapobiegawczego.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.