Ścieżka: Sekretarz Stanu ds. Informacji Publicznej

Sekretarz Stanu ds. Informacji Publicznej

Sekretarz Stanu ds. Informacji Publicznej działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd sprawuje Marcin kaw. Grzelak. Sekretarz:

odpowiada za aktualność Biuletynu Informacji Publicznej,

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.